Kategori News

Tack och Grattis!

Gärdsnäs Byaväg som efter att ha köpt hjärtstartare utbildat många av deras medlemmar. Ett mycket bra initiativ. Vi hoppas som vanligt att de aldrig behöver använda kunskaperna, men om det skulle behövas vet de hur man skall göra!

Tack och Grattis!

Boende på Måbärsvägen som genomgått utbilding i HLR med hjärtstartare. Norrtäljes hjärtsäkraste gata så vitt vi vet :-).

Tack och Grattis!

Eltel Networks som genomgått utbilding i HLR med hjärtstartare. Ett härligt gäng nyutbildade tävlingssugna livräddare och ett ansvarsfullt företag.

Tack och Grattis!

Spillersboda Ö-kontakt som med ekonomisk hjälp från Roslagens Sparbank köpt både en hjärtstartare med skåp och HLR-utbildning av oss. Vi hoppas så klart att varken hjärtstartaren eller kunskapen behöver användas, men vet samtidigt att om något skulle inträffa så är Spillersboda väl rustat!

Tack och Grattis!

Berglund Transport som köpt en ny fin hjärtstartare med skåp. Det visar på ett ansvarsfullt och seriöst företag där man värnar om både kunder och personal. Vi hoppas så klart att hjärtstartaren aldrig kommer att användas.

Låna hjärtstartare

Skall du ha ett evenemang som samlar många deltagare, till exempel bröllop, idrottsevenemang eller något annat som samlar mer än ca 50 personer är det bra om du har en hjärtstartare. Hjärstartare är ganska dyra och kanske inget man köper…