Trauma

För akuta vårdinsatser behövs produkter för att kunna stoppa stora blödningar, som t. ex. tourniquet (avsnörande förband), tamponeringsförband eller hemostatiska förband som håller hög kvalitet och är lätta att använda.