Responder kits till hjärtstartare

Responderkit skall finnas vid varje hjärtstartare