Förbandstavlor och -skåp DAHL

Förbandstavlor och -skåp från Dahl Medical