Vår vision!

Den är enkel:
Ett hjärtsäkert Roslagen

Hjärtsäkert Roslagen

Bara i Norrtälje kommun bor drygt 60 000 personer. Ett hjärtstopp kan hända var och när som helst. Då måste både någon som kan HLR och en hjärtstartare finnas nära. Vi vill att så många som möjligt utbildas och att alla hjärtstartare i vårt område finns registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister.

Fler Hjärtsäkra zoner

Arbetsplatser, butiker och offentliga lokaler borde alla vara hjärtsäkra zoner enligt svensk standard SS 280000. Det betyder att om ett hjärtstopp inträffar på dessa platser kommer hjälp att sättas in omgående och chansen till överlevnad ökar. Vi kan hjälpa till att hjärtsäkra er arbetsplats. Läs mer om Hjärtsäker zon

Tätt mellan SMSlivräddare

Sker hjärtstopp utanför en hjärtsäker zon så måste det finnas en livräddare nära den drabbade. Om vi har ett tätt nät av SMSlivräddare och registrerade hjärtstartare i Norrtälje med omnejd så är vi väl rustade. Detta gäller inte minst på öar och landsbygd där räddningstjänsten är längre bort.

Hur vi jobbar mot vår vision?

Vår största insats är HLR-kurser. Vi anordnar HLR-kurser med certifierade instruktörer på företag och organisationer. Vi håller också öppna kurser regelbundet. Men för att helt nå vår vision behöver vi också ha hjärtstartare tillgängliga dygnet runt över hela Roslagen. Därför säljer vi bra hjärtstartare från marknadens bästa varumärken till bra priser. Vi ser också till att de registreras i Hjärtstartarregistret. Vi uppmuntrar också alla våra deltagare att registrera sig som SMSlivräddare.