Vår vision är enkel: Ett hjärtsäkert Roslagen.

Läs mer här nedan vad vi menar med vår vision och hur vi jobbar för att den skall bli verklighet.

Vad krävs för vår vision?

Många som kan HLR

Bara i Norrtälje kommun bor drygt 60 000 personer. Ett hjärtstopp kan hända var och när som helst. Då måste både någon som kan HLR och en hjärtstartare finnas nära. Vi vill att så många som möjligt utbildas i HLR och är beredda att hjälpa till!

Många hjärtstartare

Chansen att överleva ett hjärtstopp ökar väsentligt om en hjärtstartare finns till hands inom några minuter. Vi vill att det skall finnas många hjärtstartare och att alla hjärtstartare i vårt område finns registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister.

Fler Hjärtsäkra zoner

Arbetsplatser, butiker och offentliga lokaler borde alla vara hjärtsäkra zoner enligt svensk standard SS 280000. Det betyder att om ett hjärtstopp inträffar på dessa platser kommer hjälp att sättas in omgående och chansen till överlevnad ökar. Vi kan hjälpa till att hjärtsäkra er arbetsplats. Läs mer om Hjärtsäker zon

Många SMSlivräddare

Sker hjärtstopp utanför en hjärtsäker zon så måste det finnas en livräddare nära den drabbade. Om vi har ett tätt nät av SMSlivräddare och registrerade hjärtstartare i Norrtälje med omnejd så är vi väl rustade. Detta gäller inte minst på öar och landsbygd där räddningstjänsten är längre bort.

Hur vi jobbar mot vår vision?

Vår största insats är HLR-kurser. Vi anordnar HLR-kurser med certifierade instruktörer på företag och organisationer. Vi håller också öppna kurser regelbundet. Men för att helt nå vår vision behöver vi också ha hjärtstartare tillgängliga dygnet runt över hela Roslagen. Därför säljer vi bra hjärtstartare från marknadens bästa varumärken till bra priser. Vi ser också till att de registreras i Hjärtstartarregistret. Vi uppmuntrar också alla våra kursdeltagare att registrera sig som SMSlivräddare.

Vi hjälper också gärna företag, organisationer och andra att bli ännu mer hjärtsäkra. Vi kan till exempel göra upp lokala handlingsplaner så som vi gjort till exempel till Norrtälje Simklubb för att alla skall vara så väl förberedda som det bara är möjligt. Vi har också utformat handlingsplaner till exempel för fritidsbåtar eftersom vi i Roslagen har många fritidsbåtar. För företag innefattar en sådan handlingsplan också en certifiering som Hjärtsäker zon.

För större tillställningar som stora fester eller idrottsevenemang lånar vi gratis ut en hjärtstartare så att det skall finnas en hjärtstartare nära om det skulle inträffa ett oväntat hjärtstopp.

Viktigt med många HLR-kunniga!

70% av alla hjärtstopp sker i hemmet. Där finns oftast ingen hjärtstartare tillhands. I Norrtälje är de flesta hjärtstartare placerade på ställen dit inte allmänheten har tillträde dygnet runt. Sker ett hjärtstopp skall helst en hjärtstartare användas inom 3 minuter. Då hinner man inte springa / cykla / åka så långt för att hämta en hjärtstartare. Även om våra blåljusenheter är otroligt snabba och proffsiga så hinner de inte heller fram inom den tiden. Låter som ett omöjligt uppdrag, men med många som kan HLR och är SMSlivräddare, många hjärtstartare som är registrerade i hjärtstartarregistret och om någon snabbt larmar 112 så är det möjligt.

Tillsammans kan vi rädda liv!