Hjärtsäkerhet i fritidsbåt

I Roslagen har vi många fritidsbåtar och vi på HLR Roslagen är också seglare. Till sjöss är man ofta långt från hjälp. Ett hjärtstopp till sjöss är ett mardrömsscenario som ingen vill råka ut för. Vad man bör göra i en sådan situation skiljer sig inte mycket från vad man gör på land, men allt är lite svårare.

Några av problemen till sjöss:

  • Hjälpen är långt borta
  • Hjärtstartare kanske inte finns
  • Telefonen kanske saknar täckning
  • Det är trångt ombord för att göra HLR
  • Båten kanske rör sig och måste hanteras av någon
  • Det kan vara grov sjö och svårt att röra sig ombord

För att veta hur man skall göra bör varje båt ha en egen handlingsplan för vad man skall göra. Denna handlingsplan är det bra att göra efter man har gått en HLR-kurs. Här är ett exempel på handlingsplan. Läs mer längre ned på sidan om varför vi kommit fram till denna handlingsplan.

Här nedan beskrivs allt stegvis. Är ni flera ombord så gör ni så klart alla steg parallellt och samtidigt.

Steg 1: Kolla omgivningen

Ett hjärtstopp ombord är omvälvande för att uttrycka det milt. Men vi är fortfarande på en båt, som kanske dessutom är i rörelse. Finns det tillräckligt med besättning så att en kan styra och navigera medan minst två kan jobba med hjärtstoppet så är det ett stort plus, men så är inte alltid fallet. Se till att båten är säker så att ni inte utsätter er själva eller andra för ytterligare fara. Ligger båten förtöjd så ligg kvar.

Steg 2: Kontrollera medvetande och andning

Att kontrollera medvetande och andning gör man lika som på land. Försök att väcka personen. Om det inte går att väcka personen. Kontrollera andningen. Om personen är medvetslös och andningen är något annat än normal, kalla omedelbart på hjälp. Det kan vara ett hjärtstopp. Är ni flera så börja HLR direkt medan någon annan kallar på hjälp.

Steg 3: Kalla på hjälp

Ring 112 om du har mobiltäckning. Om du har VHF ropa också ut et PAN-PAN meddelande. Berätta omedelbart att det kan vara hjärtstopp och att du behöver en hjärtstartare. Är du i en gästhamn eller naturhamn med andra båtar så skicka någon att kalla på mer hjälp om ni är flera. Det kan finnas personer i hamnen som kan HLR. Det kan finnas hjärtstartare på ön eller någon annan båt.

Steg 4: Gör HLR utan avbrott

Steg 1 till 3 bör ha gått väldigt fort. Du bör vara här vid Steg 4 inom sekunder. Är ni flera så gör alla eller så många av stegen som möjligt samtidigt.

HLR gör man lika som på land men ombord är allt mycket svårare. Nästan oavsett hur stor båt du är på så är det alltid trångt. Efter att ni gått HLR-kurs bör ni träna ombord för at se hur ni skall göra. Om personen ligger på en toft kan det vara bra att låta personen ligga kvar men dra undan dynan under. Ligger personen på durken kan det vara bra att själv sitta på en toft. Sällan får man plats bredvid personen på durken. Finns ett tillräckligt stort utrymme överväg att flytta personen dit. Om man måste kan man göra HLR sittande ovanför huvudet. Framför allt om man har en mask med munstycke för inblåsningar. Men träna gärna det på en docka först.

Steg 5: Ta emot hjälp

Alla täckta båtar inom sjöräddning, kustbevakning och polis har hjärtstartare. Även fler och fler fritidsbåtar har det. Är ni till sjöss skall båten förberedas enligt instruktioner från den båt som kommer till undsättning vad gäller bordning av er båt. Det kan variera från gång till gång. Ligger ni vid en brygga eller naturhamn så stanna kvar och signalera till hjälpen så att de snabbt kan hitta var ni är någonstans. Finns det fler på plats med jollar så kan de i sina jollar peka och vinka så syns det tydligt. Följ uppmaningar från de som kommer för att hjälpa.

Bakgrund till handlingsplanen ovan

I en båt kan väldigt mycket hända. Man kan gå på grund, kollidera, börja ta in vatten, få en brand ombord och en massa andra saker. Vad som än händer så är det bra att vara förberedd innan det händer. Har man tänkt igenom saker innan de händer så agerar man snabbare och mer korrekt om det faktiskt inträffar. På denna sida behandlar vi just ett plötsligt hjärtstopp som sker till sjöss eller ute i skärgården vid en brygga eller i en vik.

Det tråkigaste först. Ett plötsligt hjärtstopp till sjöss är inte en bra situation. Chansen att få hjälp i tid är liten. Men med rätt förberedelser och lite tur så finns i alla fall en chans. Slutar det illa så är det skönt att veta att man gjort allt som går att göra. Det enda sätt man kan göra fel på är att inte göra något alls.

Är man bara två ombord eller är ensam så minskar chansen ytterligare, inte minst om man är under segling och långt från land.

En flagga med symbolen för hjärtstartare bör föras under ena spridaren eller i gösstake eller på annan väl synlig plats om du har en hjärtstartare ombord.

För att starta ett hjärta som drabbats av ett hjärtstopp behöver man en hjärtstartare. Har man inte en ombord så finns flera ute på öarna i skärgården. Det finns även båtar som har hjärtstartare. Både privata och professionella. Om du ofta besöker samma ställen i skärgården, kolla i Sveriges Hjärtstartarregister innan så du vet var hjärtstartare kan finnas.

Har du en hjärtstartare i din båt så för gärna en flagga som berättar detta.

Ringer man 112 kommer SOS Alarm att koordinerar räddningen tillsammans med JRCC som koordinerar räddningsinsatser i luften och till sjöss. De kan göra ett allmänt anrop på VHF och söka räddningsinsatser men för att spara tid kan det vara bra om man har VHF att själv göra ett PAN-PAN anrop och begära hjärtstartare. Kanske finns någon båt i närheten som hör detta och kan hjälpa till. Det kan också finnas personer som kan HLR i nära anslutning till var du är.

Exempel på PAN-PAN meddelande:

PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN Det här är segelbåten CAMAJO CAMAJO CAMAJO. Vi har ett misstänkt hjärtstopp ombord och behöver hjälp med HLR och hjärtstartare. Vår position är 59,77 grader Nord, 19,17 grader Ost. Viken söder om Gisslingö västra sidan. Vi är tre personer ombord och behöver hjälp snarast.

Medan du väntar på hjälp måste HLR utföras. På kursen får du lära dig att det bästa är att den drabbade personen ligger på golvet och att den eller de som gör HLR står på knä bredvid. I de flesta täckta båtar finns inte alltid denna golvyta utan man får vara mer uppfinningsrik. Detta uppfinnande går mycket snabbare om man övat på det innan. Titta i just din båt och fundera på hur man skulle kunna göra HLR ombord. Det kan kännas fånigt och onödigt, men drabbar det er är det ovärderligt.

Har du kommentarer eller frågor kring denna handlingsplan så kontakta oss gärna.

Slutligen, koppla av och njut av vistelsen till sjöss! För det allra mesta händer inget dramatiskt alls utan det är bara härligt!