HLR Roslagen

HLR Roslagen

Det är flera instruktörer som står bakom detta konto. Vi brinner för HLR och hjärtsäkerhet. Vi är alla certifierade av HLR-Rådet och håller HLR kurser även fysiskt.