Tack och Grattis!

Gärdsnäs Byaväg som efter att ha köpt hjärtstartare utbildat många av deras medlemmar. Ett mycket bra initiativ. Vi hoppas som vanligt att de aldrig behöver använda kunskaperna, men om det skulle behövas vet de hur man skall göra!