Tack och Grattis!

Berglund Transport som köpt en ny fin hjärtstartare med skåp. Det visar på ett ansvarsfullt och seriöst företag där man värnar om både kunder och personal. Vi hoppas så klart att hjärtstartaren aldrig kommer att användas.