Nya riktlinjer för HLR och Första hjälpen

HLR-Rådets riktlinjer baseras på European Resuscitation Councils (ERC) riktlinjer. Dessa revideras var 5:e år och gällande tills precis nu är de från 2016. Men från och med nu gäller nya riktlinjer från 2021.

För dig som redan gått en kurs så innebär detta ingenting. Du gör som du lärt dig. Det viktigaste är att göra någonting. När det gäller Vuxen-HLR så är ändringarna väldigt små. Här kommer en väldigt kort sammanfattning:

Vuxen-HLR

  • Ingen skillnad i hur man gör HLR, det är 30:2, 100-120/min med kompressionsdjup 5-6cm som gäller fortfarande. Precis som du lärt dig.
  • Hårt underlag (om möjligt). Här har det mjukats upp det lite. Kan man flytta personen till hårt underlag (till exempel golvet) så gör man det. Annars gör man HLR på det befintliga underlaget. Livräddaren får då kompensera för det mjukare underlaget genom att trycka hårdare.
  • Vid luftvägsstopp tittar man i munnen bara om man tror att föremålet kommit upp. Det gör att avbrotten i HLR blir kortare. Mekaniska hjälpmedel rekommenderas inte för att suga ut främmande föremål vid luftvägsstopp.
  • Stabilt Sidoläge flyttas från kursen vuxen-HLR till första hjälpen. Personer med misstanke om hjärtstopp skall ligga kvar på rygg och andningen skall monitoreras.

Barn-HLR

I barn-HLR har en del ändringar skett.

  • Övre åldersgräns för Barn-HLR höjs från pubertet till 18 år.
  • Börja med 5 inblåsningar (samma som innan) men sedan är det 15:2 som gäller.
  • Komprimera 1/3 av bröstkorgens höjd vilket motsvarar 4-6 cm djup beroende på ålder.
  • Om barnet ser vuxen ut kan teknik för vuxen-HLR användas (30:2).
  • Vid luftvägsstopp tittar man i munnen bara om man tror att föremålet kommit upp. Mekaniska hjälpmedel rekommenderas inte för att suga ut främmande föremål vid luftvägsstopp.

Om livräddaren inte övat Barn-HLR, larma 112 och starta HLR med omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar (30:2). Överväg dock att starta med 5 inblåsningar innan kompressioner.

Första hjälpen

Då vi inte utbildat i Första hjälpen enligt 2016 års riktlinjer tar vi inte upp dessa här.