Zoll AED Plus, inkl bärväska

20500kr

Zoll AED Plus hjärtstartare med HLR stöd. 5 års hållbarhet för både batteri och elektroder. 7 års produktgaranti.

 

Artikelnr: 10455 Kategori:

ZOLL AED PLUS

Tydlig skärm
Zoll AED Plus har en tydlig bildskärm med text som gör att den fungerar i de flesta miljöerna. Runt texten finns även bildinstruktioner som tillsammans med enkla och lugna röstinstruktioner steg för steg guidar användaren genom processen. Alla instruktioner – både text och ljud – är på svenska.

Låg driftskostnad
Batteriet som utgörs av billiga, miljövänliga och kommersiellt tillgängliga 123A batterier sänker underhållskostnaden drastiskt. Dessutom bidrar elektrodernas långa livslängd på 5 år till att hålla kostnaderna nere.

Självtest
Zoll AED Plus utför dagligen pålitliga självtester som fastställer att hjärtstartaren alltid är redo att användas. Med en statusindikator på framsidan indikerar hjärtstartaren att den går att använda.

Hög skyddsklassning
Med en hög skyddsklassning (IP55) – klarar AED Plus sig utmärkt vid tuffare förhållanden som transport, sprutande vatten och damm.

Lång garanti
Hjärtstartaren levereras med en garantitid på hela 7 år, vilket är bland de längsta på marknaden.

Barnläge
AED Plus fungerar även på barn om speciella barnelektroder (Pedi-Padz-II) köps till. När barnelektroderna är ikopplade känner hjärtstartaren av att patienten är ett barn och anpassar då EKG-analysen och energinivåerna i defibrilleringarna till barnet.

HLR-stöd
Med text-, röst- och bildinstruktioner är det enkelt att göra rätt. För ett unikt stöd vid bröstkompressioner mäter och meddelar hjärtstartaren användaren om de är effektiva. Hjärtstartaren läser av ifall de är för långsamma, för snabba eller inte tillräckligt starka och anpassar sedan instruktionerna utifrån det.

• Garanti: 7 år

• Mått: 13,3 H x 24,1 B x 22,9 D cm

• Vikt: 3,1 kg

• IP-klass: 55

• Batteri: 10 st. 123A Litium Mangandioxid

• Elektroder: 5 års hållbarhet

Produktfilm