Zoll AED 3

26500kr

Zoll AED 3 – Hjärtstartare med HLR-feedback, färgdisplay, Wi-Fi och barnläge.

 

Kan restnoteras

Artikelnr: 10451 Kategori:

ZOLL AED 3

Enkel att använda
Zoll AED 3 ger HLR-feedback som hjälper dig att ge bästa möjliga HLR med hög kvalitet. En sensor integrerad i CPR Uni-Padz elektroden mäter och ger återkoppling på de bröstkompressioner du utför och hjälper dig att trycka med rätt djup och frekvens via ljud och bild i displayen.

Du guidas genom alla steg i återupplivningen med hjälp av röst- och textmeddelanden, t.ex. ”Tryck hårdare” och ”Bra kompressioner”, samt grafiska bilder. En kompressionsindikator på displayen visar djupet på varje given bröstkompression i realtid. En konstant metronom hjälper dig hålla rätt frekvens om minst 100 kompressioner per minut.

Den stora färgdisplayen visar en HLR-timer som visar återstående tid för HLR, tillsammans med förlupen tid och antalet defibrilleringar.

Barnknapp
Skifta enkelt till barnläge med en knapp på framsidan av AED 3. Du behöver inte skifta elektroder eftersom CPR Uni-Padz elektroden kan användas både till barn och vuxen.

Wi-Fi-anslutning
Hantera din uppsättning
 av hjärtstartare via molnet. Zolls programhanteringslösning hjälper dig att övervaka och hantera alla dina hjärtstartare och meddelar dig direkt om ett misslyckat självtest så att du kan vara säker på att du är beredd vid en nödsituation.

Självtest
Automatiskt självtest varje eller var 7:e dag, kan konfigureras. Förinställning: var 7:e dag.

Batteri
Engångs, litium-mangandioxid.

Livslängd batteri (standbytid): 5 år vid självtest en gång i veckan. 3 år vid dagligt självtest.

Storlek/vikt
(HxBxD) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm

Produktfilm