På HLR Roslagens webb finns två plattformar, en för butiken och en för våra E-kurser. Du har samma konto på båda men inställningarna skiljer. Så här nedan får du välja beroende på om det gäller dina e-kurser eller inköp i butiken.

This shortcode LP Profile only use on the page Profil