Första Hjälpen inkl HLR (Företag, upp till 8 personer)

15000kr

På plats i era lokaler. Upp till 8 deltagare per tillfälle. Vill ni köpa flera tillfällen så kontakta oss för offert.

Kategori:

Första Hjälpen inklusive HLR

Kursbeskrivning

Våra inspirerande instruktörer berättar och visar och ni får öva ordentligt på våra hygieniska dockor med riktigt material och på varandra.

Alla deltagare får intyg. Kursen följer HLR-Rådets riktlinjer från 2021.

Efter kursen kan deltagare om de vill anmäla sig som SMSlivräddare.

Målen med kursen är att alla deltagare efter kursen skall kunna identifiera vanligt förekommande sjukdomar och skador och med sina kunskaper både rädda liv och förebygga efterföljande skador. Deltagarna skall kunna larma 112 och ge första hjälpen utifrån L-ABCDE tills dess ambulans och/eller räddningstjänst anländer. Med kunskaper från kursen som grund skall deltagarna vara motiverade att ingripa vid livshotande tillstånd.

Tidsåtgång: ca 6 timmar. Lämpligt är en heldag med avbrott för lunch och fika.

Innehåll

 • Hjärt-lungräddning (HLR)
 • Medvetslöshet med normal andning
 • Första hjälpen vid sjukdomsfall och trauma
  • Bemötande
  • L-ABCDE
  • HLR
  • Stabilt sidoläge
  • Andningssvårigheter
  • Allergisk chock
  • Diabetes
  • Hjärt-Kärlsjukdom (t.ex hjärtinfarkt)
  • Stroke
  • Krampanfall
  • Okontrollerad blödning
  • Cirkulationssvikt
  • Nack- och ryggskador
  • Bränn- och frätskador
  • Masskadesituationer
  • Förflyttningstekniker

Under kursens gång använder vi förutom en kursbok även material som HLR-docka, Hjärtstartare, Förband och kompresser, Tourniquet, Auto injector och mycket annat.

OBS! Denna kurs kräver självstudier av deltagarna innan kursen. Är inte det möjligt kan vi lägga in det i kursen som då blir en heldag. Kontakta oss för prisuppgift.